Skip to main content.

2015-07-08

2015年6月20日、東京 新宿区の日本出版クラブ会館にて、
「第20回ライターズネットワーク大賞 授賞式&懇親会&トークイベント」が行われました!

13時よりトークイベントとして、公開インタビューが行われました。
テーマは、「コンテンツの未来 出版の未来」
ゲスト・加藤貞顕氏 (株式会社ピースオブケイク代表取締役CEO )
司会・藤岡比左志本会副代表 (ダイヤモンド・ビッグ社代表取締役)

その後、ライターズネットワーク大賞の授賞式、懇親会が行われました。
今年は、チームワーク作品賞として『エスニックファッション シーズンブック』(編著:eTHno lovers 発行:ダイヤモンド・ビッグ社)が受賞しました。編著のeTHno loversは5名から成るチーム名であり、うち2名が当会メンバーの凛 福子さんと松鳥 むうさんです。おめでとうございます!

乾杯の音頭は、金丸弘美 本会相談役。

司会は、則竹知子 実行委員長

六本木博之 本会代表

ご来場いただいた皆様、どうもありがとうございました!

2015年6月20日、日本出版クラブ会館にて。
撮影:吉永陽一

コメント

à°¨ాదమూà°°్à°¤ి హరుà°¡ు à°¨ాà°¦ాà°°్ధమా à°¯ుమన్à°•ూà°¡ à°—à°²ిà°—ినట్à°Ÿి à°•ొమరుà°¡ితడుపద్మసంà°­à°µుà°°ాà°£ి పడయచో à°¸ుà°¤ుà°²ిà°°్à°µుà°°à°¨్à°¨ à°¨ాà°°à°¦ుà°¡ేà°¨ి à°…à°¨ుà°œుà°¡ితడుà°¨ాà°•à°—ానము à°¨ాంà°§్à°°à°µాà°•ిà°Ÿà°¨్ à°µెలయింపనుà°°్à°µి à°®ైà°—ొà°¨్à°¨ à°—ంధర్à°µుà°¡ితడుà°®ంà°œుà°µౌ à°•à°›్ఛపీ మహతీ à°¶ృà°¤ుà°²ు à°¸్వరమంà°œూà°·à°®ంà°¦ుà°¨్à°¨ మర్à°¤్à°¯ుà°¡ితడుమణిà°¤ మధుà°•à°° à°¶ింà°œాà°¨ మధుà°• ఇతడుà°¸ాà°® à°ªాà°§ోà°§ిà°ªైà°¦ేà°²ు à°&313074;à°¦్à°°ుà°¡ితడుà°—à°Ÿ్à°Ÿ&#31&7;à°µిà°²š#3137;à°•&#3#34;à°¨ి à°®ెà°ª్à°ªింà°šు à°¦ిà°Ÿ్à°Ÿà°¯ితడువసుà°§ à°ª్రధగొà°¨్à°¨ à°ªుంà°­ాà°µ à°µాà°£ిà°¯ితడు

Posted by g2aS4OVDvA at 2016-05-17

Hva jeg ser etter i et hus eller et hjem? Vel, etter ordning og reda innlegget ditt, som jeg glatt linket til, ser jeg at vi, vi mangler noen lure opbasvpringsplaeser. Grattis med månendens tips i ROM 123, godt å få en påminnelse.Klem

Posted by N0C5S9tlg at 2016-05-17

MieSkckall jag betrakta det som ett svar på huruvida vilket som är viktigast för dig - att kokett posera inför andra goda eller att försöka vinna Svenne Banan?

Posted by kk1WMXctz3 at 2016-05-17
一言どうぞ